Tijd voor pluriformiteit

Dit is een essay naar aanleiding van een lezing van Clement Mok. Hij stelt in zijn lezing dat we ons als designers professioneler op moeten stellen door een duidelijke gezamenlijke visie te ontwikkelen over de wereld om ons heen en de manier waarop designers daarmee moeten omgaan. In dit essay ga ik in op zijn stelling en beschrijf ik de invloed die deze gedachtegang nu op het ontwerponderwijs heeft.

Ik zou liever meer pluriformiteit onder ontwerpers zien in plaats van nog meer eenkennigheid. Het onderwijs zou meer gericht kunnen zijn op het opleiden van eigenzinnige ontwerpers met een persoonlijke visie. In dit essay ik pleit voor een verandering in de structuur van het ontwerponderwijs.

Download boekje

prev