The Carbon Age

Het broeikaseffect is ontstaan door het verbranden van koolstofhoudende materialen zoals steenkool en olie. Deze stoffen komen van onder de aardkorst en verstoren het evenwicht van de koolstofcyclus boven het aardoppervlak. Om de balans op aarde te herstellen zouden deze stoffen juist weer onder de aardkorst moeten worden gebracht. Een eenvoudige maar effectieve manier om dit te doen is door het begraven van Biochar.

Biochar is houtskool dat gemaakt wordt van landbouwafval. Houtskool wordt gemaakt door planten te pyroliseren; te vergassen door te verwarmen in afwezigheid van zuurstof. De bijproducten van dit proces is biogas of bio-olie dat kan worden afgevangen,  en waterdamp. De koolstof in houtskool is inert: het kan niet worden opgenomen door planten of dieren.

Wanneer Biochar wordt begraven wordt het langzaam sediment en wordt het voor 1000 tot 100.000 jaar in onze aardkorst opgenomen. Het verschil met verbranden of verrotten van planten is dat cellulose dan wel in contact komt met zuurstof en er weer CO2 ontstaat, wat weer rechtstreek de atmosfeer in gaat.

Biochar heb ik gemixt met zetmeel en water. Hierdoor ontstaat en klei waarmee ik producten kan maken. Voor dit project heb ik gekozen om producten te maken die het bewustzijn over het bestaan en het belang van deze stof onder de aandacht brengen.

Ik heb drie klokken van Biochar gemaakt die de omvang van het probleem proportioneel uitbeelden. De klokken staan elk voor één periode van de Carbon Age. Vanaf invoering van het gebruik van buskruit ( een nieuw wapen dat gebruikmaakt van koolstof) in Europa begint de buskruit periode.

In 1770 ontwikkelt James Watt de stoommachine, waardoor de winning van steenkool sterk toeneemt. In 1890 wordt de personenauto uitgevonden, wat het begin van de olie periode inluidde. Het volume van de klokken representeert de hoeveelheid koolstof die in de betreffende periode door het gebruik van fossiele brandstoffen wordt uitgestoten. De wijzer geven de snelheid van de uitstoot per jaar aan. ( buskruit: uurwijzer, steenkool: minutenwijzer, olie: secondewijzer).

De klokken zijn naast een middel om bewustwording te creëren ook een manier voor consumenten om iets aan het broeikaseffect te doen. Voor het eerst is het positief om 'afval' te maken. Door de klokken te begraven in je achtertuin verminder je effectief de hoeveelheid broeikasgas. Bij de klokken wordt een schep geleverd, zodat de daad bij het woord gevoegd kan worden. Daarnaast werken de mineralen in  Biochar als een meststof voor planten; die gaan er extra goed door groeien. Biochar is dus ook goed voor je tuin.

Het begraven van de klokken is als het terugdraaien van de tijd: De koolstof wordt voor duizenden jaren uit de kringloop van het leven gehaald. Bij recycling wordt het broeikas effect niet groter: Er wordt minder koolstofhoudend product boven de aardkorst gehaald. Het begraven van Biochar, een soort 'unc ycling', is het effectief verminderen van de hoeveelheid CO2 in de lucht. Het is als het opruimen van onze rotzooi, in plaats van minder rotzooi maken.

next