Responsible Media

Verantwoordelijkheid kun je alleen nemen op basis van juiste informatie. Vrijheid in een door de media gestuurde wereld kan alleen bestaan wanneer burgers er bewust voor kiezen naar beide kanten van een verhaal te luisteren.

Joris Luyendijk schreef een boek over het mechanisme achter journalistieke verslaggeving en gaf me inzicht in de illusie van objectieve informatie. Zelfs wanneer informatie wordt gepresenteerd volgens het principe hoor en wederhoor, zullen altijd de visie en belangen van de omroep doorklinken.

In deze installatie wil ik mensen van deze situatie bewust maken door middel van ervaring. Als uitgangspunt heb ik gekozen voor de verslaggeving van CNN en Aljazeera na de aanslagen op 11 september 2001. Beiden deelnemers krijgen in deze installatie een video te zien met nieuwsfragmenten over de 'War On Terror'  van één van de oproepen.

Na het verkrijgen van de eenzijdige informatie zullen ze beide vragen uit het conflict beantwoorden in de vorm van een bordspel. Hierdoor wordt het conflict letterlijk zichtbaar en ervaar je zelf de kracht van beïnvloeding die door het verschil van denkkader ontstaat. Alleen door te luisteren naar zowel CNN als Aljazeera kun je de zin en onzin van de propaganda van beide belanghebbenden ontmaskeren. De weg naar vrijheid gaat over meerdere wegen van informatie.

prev next